Etkinlikler

Sinema
13Jul2014

Sosyal ve duygusal gelişim, okul öncesi dönemin önemli bir parçasıdır. Çocuk,

Serbest Zaman
14Jul2014

Bu etkinlik planlama-çalışma-hatırlama bölümlerinden oluşur. Planlamada çocuğun karar

Dil Etkinliği
27Aug2014

Türkçenin düzgün kullanımını sağlamak ve çevre etkileşimlerinikolaylaştırmak

Oyun
27Aug2014

Oyun çocuğun yaşamı anlama yoludur. Oyun sırasında yapılan gözlemler aynı zamanda duygu ve